Rynek seniora: Seniorzy to nowy target marketingowy

rynek seniora

Rynek seniora rośnie z każdym rokiem. Jest skoncentrowany wokół zdrowia, medycyny, opieki i rehabilitacji, ale nie tylko. Seniorzy stają się nowym targetem marketingowym dla branż, które seniorów świadomie pomijały.

 – Starzejące się społeczeństwo to fakt, a nie wymysł teoretyków. Kult młodości zejdzie na drugi plan, a starość będzie młodsza, bardziej sexy, inna niż widzimy ją teraz. Zmieni się również sposób postrzegania opieki nad osobami starszymi. Przeważający model rodziny wielopokoleniowej zostanie zastąpiony dobrymi domami seniora oraz opieką dochodzącą na godziny. Firmy, które nie pójdą z duchem czasu i skoncentrują się na dotychczasowym marketingu skierowanym do osób do 45 roku życia mogą czekać ciężkie czasy. – tłumaczy Remigiusz Zagórski, prekursor marketingu senioralnego w Polsce, redaktor naczelny portalu dla seniorów SlowoSeniora.pl.

Rynek seniora

Marketing skierowany do seniorów jest inny niż tradycyjny, bo skierowany przecież do osób doświadczonych przez życie, mających inny katalog wartości. Odwołuje się do innych niż dotychczas emocji stosując narzędzia wielokierunkowe, ale proste w swojej istocie.

– Jednym ze źródeł dotarcia do starszych osób są media senioralne, ich znajomość i dobre kontakty to niewątpliwie klucz do skutecznej kampanii reklamowej skierowanej do osób 50+ i seniorów. MarketingSenioralny.pl powstał, żeby ułatwić firmom dotarcie do tej grupy docelowej. Seniorzy nowy target marketingowy, który zaczyna być dostrzegany. –  dodaje Zagórski.